Nipornas Barnkammare
 

Valpar födda 2023-04-01
3 hanar, sobel
E. Whalsay Richard James u. Nipornas Extra Lucky Charm
 

Valparna vid 5 veckors ålder

Whalsay Richard JamesNipornas Extra Lucky Charm